ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Yuan, Haobin
ชื่อเรื่อง Self-efficacy and health behaviors among myocardial infarction patients Yuan Haobin
หัวเรื่อง Myocardial infarction -- Patients -- China;Self-efficacy;Health behavior;Dissertations, academic -- nursing;Self efficacy;Health behavior;Myocardial infarction
จำนวนหน้า xiii, 109 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2000
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School
โน้ต Thesis (Master of Nursing Science in Medical and Surgical Nursing) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 79-87
ภาษา English
ปีการศึกษา 2000