ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Arunee Hematulin
ชื่อเรื่อง Detection of alpha-Thalassemia 2 carriers : rightward type (-alpha3.7) in Northern Thai population by polymerase chain reaction technique
หัวเรื่อง Thalassemia -- Patients -- Thailand, Northern;Polymerase chain reaction;Dissertations, academic -- Biochemistry;Alpha -- Thalassemia -- Thailand;Polymerase chain reaction
จำนวนหน้า xv, 98 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2000
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biochemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Biochemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 82-90
ภาษา English
ปีการศึกษา 2000