ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Liang Tansakul
ชื่อเรื่อง Isotopic and geochemical characters of some northern Thailand geothermal system = ไอโซโทปและลักษณะทางธรณีเคมีของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพในภาคเหนือของประเทศไทยบางแหล่ง Lian Tansakul
หัวเรื่อง Water, Underground -- Thailand, Northern;Geothermal resources -- Thailand, Northern;Reservoirs -- Thailand, Northern
จำนวนหน้า xiii, 193 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School Chiang Mai Unversity, 1987
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Geology
โน้ต Thesis (Master of Science in Geology) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา Unversity 1987