ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Xi, Shuxin
ชื่อเรื่อง Social support and body image among total laryngectomy patients Xi Shuxin
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- nursing;Laryngectomy;Laryngectomies -- China;Laryn -- Surgery;Social networks -- China;Body image -- China
จำนวนหน้า xii, 96 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1999
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Medical and Surgical Nursing
โน้ต Thesis (Master of Nursing Science in Medical and Surgical Nursing) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 76-85
ภาษา English
ปีการศึกษา 1999