ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรพจน์ ขาวผ่อง
ชื่อเรื่อง ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการผู้ป่วยนอก ศูนย์บริการสาธารสุข เทศบาลเมืองสระบุรี
หัวเรื่อง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระบุรี. งานบริการผู้ป่วยนอก;Dissertations, academic -- nursing;Costs and cost analysis;ต้นทุนต่อหน่วย;โรงพยาบาล -- ต้นทุน
จำนวนหน้า ฒ, 161 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [102]-104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2542