ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Udomphand Khansuwan
ชื่อเรื่อง Effects of aflatoxin B1 on plasma lipoproteins and erythrocyte morphology in albino rats = ฤทธิ์ของอะฟลาทอกซิน บี หนึ่ง ต่อลิโปโปรตีนในพล่สมาและรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงในหนูขาว
หัวเรื่อง Aflatoxins;Blood lipoproteins;Erythrocytes;Rats as laboratory animals;Dissertations, academic -- Biochemistry;Aflatoxins -- Toxicity;Lipoproteins -- Biosynthesis;Erythrocytes -- Cytology;Rats -- Case studies
จำนวนหน้า xxv, 161 leaves : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1986
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biochemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Biochemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: leaves 146-161
ภาษา English
ปีการศึกษา 1986