ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิระพรรณ เอื้อประเสริฐ
ชื่อเรื่อง ผลของหัวกวาวขาว (Pueraria mirifica Shaw and Suvatabandhu) โปรเจสเตอโรนและอินโดเมทาซินต่อหนูขาว (Rattus norvegieus) ที่ตั้งท้อง
หัวเรื่อง หนู -- การสืบพันธุ์;กวาวเครือขาว;โปรเจสเตอโรน;อินโดเมทาซิน
จำนวนหน้า 105 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 64-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2531