ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โสภา กรรณสูต
ชื่อเรื่อง การใช้ชุดสื่อประสมสำหรับผู้สูงอายุ
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์;โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ;Dissertations, academic -- nursing;Multi -- media package;Aged;การสอนด้วยอุปกรณ์ -- เชียงใหม่;เทคโนโลยีทางการศึกษา -- เชียงใหม่;โสตทัศนวัสดุ -- เชียงใหม่;ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฑ, 375 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [91]-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541