ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Yupin Peetragorn
ชื่อเรื่อง Assessment of water quality by means of phenolic compounds around Chiang Mai city = การประเมินคุณภาพน้ำในบริเวณเมืองเชียงใหม่โดยนัยของสารประกอบฟินอลิก
หัวเรื่อง Phenols;Water quality biological assessment -- Chiang Mai;Acid deposition -- Chiang Mai;Water quality bioassay -- Chiang Mai;Water quality -- Chiang Mai
จำนวนหน้า xv, 113 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1995
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Environmental Risk Assessment for Tropical Ecosystems
โน้ต Thesis (Master of Science in Environmental Risk Assessment for Tropical Ecosystems) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 95-99
ภาษา English
ปีการศึกษา 1995