ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขต 6
หัวเรื่อง พยาบาล -- พฤติกรรม;ผู้นำ;โรงพยาบาลชุมชน;โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ);Dissertations, academic -- Nursing;Leadership
จำนวนหน้า ฐ, 78 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุนกรม: แผ่น 66-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539