ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รักษณาลี สวนพลู
ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงานในรายวิชา การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Learning activity management based on working process skill in grade 2 career course
หัวเรื่อง คหกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ศิลปหัตถกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
จำนวนหน้า ฌ, 123 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้(หลักสูตรและการสอน)
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ (หลักสูตรและการสอน))) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 67-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2561