ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sathukarn Kabcum
ชื่อเรื่อง Precipitation and impregnation of noble metal-loaded WO3 nanoparticles for gas sensor applications = การตกตะกอนและการเอิบชุ่มของอนุภาคนาโนทังสเตนไตรออกไซด์โหลดด้วยโลหะมีตระกูล สำหรับการประยุกต์ป็นตัวรับรู้แก๊ส
หัวเรื่อง Nanoparticles;Gas;Gas detectors
จำนวนหน้า xxviii, 204 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2017
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Materials Science
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Materials Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 141-164
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2017