ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Phanisa Pheerawanitchakun
ชื่อเรื่อง Evaluation of the magnitudes of force and patterns for the intrusion of maxillary first molar teeth with mini-screw anchorage, analyzed using the finite element method = การประเมินขนาดของแรงและรูปแบบสำหรับการดันเข้าฟันกรามแท้บนซี่ที่ 1 ด้วยหลักยึดหมุดฝังในกระดูกวิเคราะห์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
หัวเรื่อง Orthodontics;Dental bonding
จำนวนหน้า m, 65 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2017
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Orthodontics
โน้ต Thesis (Master of Science (Orthodontics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 53-64
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2017