ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Guo, Guifang
ชื่อเรื่อง Stress and coping behaviors in postmastectomy patients Guo Guifang
หัวเรื่อง Breast -- Cancer -- Patients;Stress (Psychology);Mastectomy;Breast -- Surgery;Dissertations, academic -- nursing
จำนวนหน้า xiii, 109 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1996
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Medical and Surgical Nursing
โน้ต p.9 is excluded;Thesis (Master of Nursing Science in Medical and Surgical Nursing) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 84-91
ภาษา English
ปีการศึกษา 1996