ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Porawee Phantaneeya
ชื่อเรื่อง Collaboration of specific urban planning for sustainable city development of Wat Ket Area, Chiang Mai City = ความร่วมมือในการวางผังเฉพาะเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของย่านวัดเกต เมืองเชียงใหม่
หัวเรื่อง Land use -- Chiang Mai;Sustainable development
จำนวนหน้า m, 116 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2016
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Sustainable Land Use and Natural Resource Management
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Sustainable Land Use and Natural Resource Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 113-115
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2016