ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Manlika Wanmakok
ชื่อเรื่อง Construction and expression of L-31-P113 hybrid Anti-Microbial Peptide in Escherichia Coli and anti-microbial activity testing = การสร้างและแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพลูกผสมแอล-31-พี113 ในแบคทีเรีย Escherichia coli และการทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลชีพ
หัวเรื่อง Peptide antibiotics;Peptide;Antimicrobials
จำนวนหน้า s, 98 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2016
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Medical Technology
โน้ต Thesis (Master of Science (Medical Technology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 66-82
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2016