ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Manassavee Adulyarat
ชื่อเรื่อง Development of a cultural based care model for Muslim mothers in a rural community = การพัฒนารูปแบบการดูแลเชิงวัฒนธรรมสำหรับมารดามุสลิมในชุมชนชนบท
หัวเรื่อง Mothers -- Care;Mother and child;Muslims
จำนวนหน้า xv, 163 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Nursing
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Nursing)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 132-147
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2014