ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pasinee Chaichana
ชื่อเรื่อง Quantitative analysis of chemical constituents in fresh and fermented leaves of Camellia sinensis var. assamica and their antioxidant activities = การวิเคราะห์เชิงปริมาณขององค์ประกอบทางเคมีในใบสดและใบหมักของชาอัสสัม (Camellia sinensis var. assamica) และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
หัวเรื่อง Medicinal plants;Herbs -- Therapeutic use;Free radicals (Chemistry)
จำนวนหน้า r, 115 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2017
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 87-97
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2017