ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pattarapon Saigersri
ชื่อเรื่อง Effects of number and position of mini dental implant on biomechanics of implant retained overdenture = ผลของจำนวนและตำแหน่งของรากเทียมขนาดเล็กต่อชีวกลศาสตร์ของฟันเทียมยึดคร่อมรากล่าง
หัวเรื่อง Dental implants;Implants, Artificial;Endodontics
จำนวนหน้า n, 94 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2017
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Biomedical Engineering
โน้ต Thesis (Master of Engineering (Biomedical Engineering)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 76-84
ภาษา English
ปีการศึกษา 2017