ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมชาย จันทร์ตะมะ
ชื่อเรื่อง กระบวนการจัดทำแผนดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบ เอ-ไอ-ซี โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Process of constructing an action plan for learners' key competency development using A-I-C participatory process, Mae-Ai Wittayakhom School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม;การบริหารการศึกษา;การวางแผนการศึกษา
จำนวนหน้า ฐ, 121 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษา (การบริหารการศึกษา)
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษา (การบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559