ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นพดล ยิ่งรักชัย
ชื่อเรื่อง การจัดทำคู่มือการนิเทศการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จังหวัดเชียงราย = Creating a supervision handbook of active learning teaching at Khuntan Wittayakom School in Chiang Rai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม;การนิเทศการศึกษา -- เชียงราย;การฝึกสอน -- เชียงราย
จำนวนหน้า ฎ, 198 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษา (การบริหารการศึกษา)
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษา (การบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 135-139
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2561