ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุธาสินี ก้อนใจ
ชื่อเรื่อง กระบวนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = The Efficiency enhancement process for building the educational quality development plan of Wiang Haeng Wittayakom School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม;โรงเรียน -- เชียงใหม่;การบริหารการศึกษา
จำนวนหน้า ฐ, 198 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษา (การบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 112-114
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559