ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Suparat Sakdakornkul
ชื่อเรื่อง Comparison of two designs of mechanics for the intrusion of six maxillary anterior teeth using mini-screw anchorage, using the finite element method = การเปรียบเทียบกลไกการเคลื่อนฟัน 2 ชนิดในการดันเข้าของฟันหน้าบน 6 ซี่ด้วยหลักยึดหมุดฝังในกระดูก วิเคราะห์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
หัวเรื่อง Dental implants;Finite element method;Orthodontics;Alkaline Phosphatase
จำนวนหน้า o, 70 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2018
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Field of Dentistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Dentistry)) -- Chiang Mai Universiy;Bibliography: p. 62-69
ภาษา English
ปีการศึกษา 2018