ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kanokwan Kiwfo
ชื่อเรื่อง Development of green chemical analysis with downscaling and natural materials based approaches for determination of iron, hydrogen peroxide, glucose, albumin and creatinine and chemical kinetics study = การพัฒนาการวิเคราะห์ทางเคมีแบบสะอาดโดยแนวทางการลดขนาดและ การใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อการหาปริมาณเหล็ก ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กลูโคส อัลบูมิน และครีเอทินิน และการศึกษาจลนพลศาสตร์เชิงเคมี
หัวเรื่อง Chemical kinetics
จำนวนหน้า s, 66 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2016
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Field of Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 62-64
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2016