ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sayamon Hongjaisee
ชื่อเรื่อง Development of assays to determine coreceptor usage and study of molecular determinants of HIV-1 CRF01_AE coreceptor switching = การพัฒนาวิธีการตรวจหาการใช้โครีเซปเตอร์ และศึกษาลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลของเชื้อเอชไอวี-1 ซีอาร์เอฟศูนย์หนึ่งเออี ในการเปลี่ยนสถานะภาพของการใช้โครีเซปเตอร์
หัวเรื่อง HIV (Viruses);Molecular biology
จำนวนหน้า bb, 210 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2016
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biomedical Science
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biomedical Science)) -- Chiang Mai Universiy;Bibliography: p. 158-197
ภาษา English
ปีการศึกษา 2016