ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิฆเณศ ทองเกล็ด
ชื่อเรื่อง กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการรักษาพยาบาลของแพทย์พื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ = Development of body of knowledge and forms of medical treatment of traditional doctors in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การแพทย์แผนโบราณ -- เชียงใหม่;แพทย์แผนโบราณ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 120 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 115-119
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559