ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pinpanit Boonchuay
ชื่อเรื่อง Enzymatic productions of Xylooligosaccharide and Bioethanol from corncob = การผลิตไซโลโอลิโกแซกคาไรด์และไบโอเอทานอลจากซังข้าวโพดโดยวิธีทางเอนไซม์
หัวเรื่อง Ethanol as fuel;Enzymes;Agricultural wastes;Corn
จำนวนหน้า xxxi, 193 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2018
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Biotechnology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biotechnology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 137-160
ภาษา English
ปีการศึกษา 2018