ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Khanittha Kerdpol
ชื่อเรื่อง Theoretical studies of excited-state proton transfer reactions of imide model compounds and 7-hydroxyquinoline with mixed methanol-water clusters = การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนที่สภาวะกระตุ้นของสารประกอบแบบจำลองอีไมด์และ 7-ไฮดรอกซีควิโนลีนกับกลุ่มผสมเมทานอล-น้ำ
หัวเรื่อง Protons
จำนวนหน้า y, 117 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2018
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Field of Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 88-97
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2018