ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pichapun Deachpun
ชื่อเรื่อง An Analysis of price setting of accommodations in major tourism cities in Europe using Hedonic Price Model = การวิเคราะห์การตั้ งราคาของโรงแรมที่พักในเมืองท่องเที่ยวสําคัญ ในยุโรปด้วยแบบจําลองราคาฮีดอนนิก
หัวเรื่อง Hotels -- Price;Hotels -- Mathematical models;Hotel industry -- Mathematical models;Hotels -- Europe
จำนวนหน้า o, 89 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2018
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School
โน้ต Thesis (Master of Economics) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 87-88
ภาษา English
ปีการศึกษา 2018