ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Warinthon Chansen
ชื่อเรื่อง Theoretical study on influence of geometries controlling over the excited-state intramolecular proton transfer of 10-hydroxybenzo[h]quinoline and its derivatives as fluorescent probe = การศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลของโครงสร้างที่ควบคุมการถ่ายโอนโปรตอนภายในโมเลกุลที่สภาวะกระตุ้นของ 10-ไฮดรอกซีเบนโซ[เอช]ควิโนลีนและอนุพันธ์ที่ใช้เป็นตัววัดเรืองแสง
หัวเรื่อง Molecules;Protons
จำนวนหน้า r, 76 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2017
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai Universiy;Bibliography: p. 50-59
ภาษา English
ปีการศึกษา 2017