ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Detch Sarachan
ชื่อเรื่อง Empowerment-based supervision model for learning management capacity development of mathematics teachers, schools under Office of primary education service area in upper Northern region = รูปแบบการนิเทศโดยใช้การเสริมพลังเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน
หัวเรื่อง Supervised study;Mathematics teachers
จำนวนหน้า p, 230 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Research and Development in Education
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Field of Research and Development in Education)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 162-170
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015