ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Rusrina Salaeh
ชื่อเรื่อง Molecular dynamic simulations of proton transfer in the excited state of 3-Hydroxyflavone assisted by protic solvents = การจำลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุลของการถ่ายโอนโปรตอนที่ สภาวะกระตุ้นของ 3-ไฮดรอกซีฟลาโวนโดยมีตัวทำละลายที่ มีโปรตอนเป็นตัวช่วย
หัวเรื่อง Flavonoids;Molecules;Protons
จำนวนหน้า q, 65 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2017
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai Universiy;Bibliography: p. 46-53
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2017