ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ
ชื่อเรื่อง สุชวัณณะวัวหลวง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทที่มีต่อสังคม
หัวเรื่อง วรรณกรรมไทเขิน -- ประวัติและวิจารณ์;สตรีในวรรณคดี;วรรณคดีกับสังคม;วรรณคดีกับคติชาวบ้าน
จำนวนหน้า 437 หน้า : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 321-336
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539