ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Yuwada Rungrote
ชื่อเรื่อง Effect of cooking process on phytochemical contents and anticarcinogenic potential of Jasmine rice and Kum Doisaket rice = ผลของกระบวนการหุงต้มต่อปริมาณสารพฤกษเคมีและศักยภาพการต้านมะเร็งของข้าวหอมมะลิและข้าวกํ่าดอยสะเก็ด
หัวเรื่อง Rice -- Medical aspects;Plant extracts;Botanical chemistry;Phytochemicals
จำนวนหน้า u, 99 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2017
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Field of Toxicology
โน้ต Thesis (Master of Science (Toxicology)) -- Chiang Mai Universiy;Bibliography: p. 75-87
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2017