ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัจฉราภรณ์ ธุระกิจ
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตน ด้านสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยลาหู่ = Participatory learning management to promote the hygiene among early childhood Lahu children
หัวเรื่อง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม;เด็ก -- สุขภาพและอนามัย;เด็ก -- การดูแล;ลาหู่
จำนวนหน้า ฏ, 197 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 123-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2561