ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อินทนนท์ สุกกรี
ชื่อเรื่อง พลวัตของภูมิปัญญาในเรือนพื้นถิ่นไทลื้อระหว่างถิ่นกำเนิดในเมืองลวง สิบสองพันนากับบ้านลวงเหนือ บ้านลวงใต้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Dynamic of wisdom in Tai Lue vernacular houses between original areas in Mueang Luang, Xishuangbanna and Ban Luang Nua, Ban Luang Tai, Doi Saket District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง เรือนไทย -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่);ลื้อ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่);เรือนไทย (ภาคเหนือ);สถาปัตยกรรมไทย (ภาคเหนือ);ภูมิปัญญา
จำนวนหน้า ฒ, 211 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 165-169
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559