ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pongpan Tanajak
ชื่อเรื่อง Effects of caloric restriction, fibroblast growth factor 21 and sodium-glucose Co-transporter 2 Inhibitor on cardiac function in obeseInsulin resistant rats with or without cardiac Ischemic reperfusion Injury = ผลของการจำกัดแคลอรี่ไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์ 21 และสารยับยั้งการขนส่งร่วมของโซเดียมและกลูโคสชนิดที่ 2 ต่อการทำงานของหัวใจในหนูอ้วนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ร่วมกับการมีหรือไม่มีภาวะบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและมีเลือดมาหล่อเลี้ยงใหม่
หัวเรื่อง Obesity;Insulin resistance;Cardiac arrest
จำนวนหน้า z, 138 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2018
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Physiology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Physiology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 100-124
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2018