ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Ma, Wei Li
ชื่อเรื่อง Emotional intelligence and work-related stress of Nurses in the people's hospitals of Dali, the People's Republic of China = ความฉลาดทางอารมณ์และความเครียดที่เกี่ยวข้องกับงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลแห่งประชาชนต้าหลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน Ma Wei Li
หัวเรื่อง Emotional intelligence;Stress (Psychology);Nurses;Nursing
จำนวนหน้า xii, 125 p. : table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2017
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Nursing Science
โน้ต Thesis (Master of Nursing Science (Field of Nursing Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 66-79
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2017