ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Mohamed, Diaby
ชื่อเรื่อง Effects of quebracho tannins extract on rumen fermentation parameters and chemical composition of the microbial fraction in an in vitro system = ผลของแทนนินสกัดจากคิวบราโซที่มีต่อพารามิเตอร์ของการหมักและองค์ประกอบทางเคมีของจุลินทรีย์กระเพาะหมักในสภาพห้องปฏิบัติการ Mohamed Diaby
หัวเรื่อง Rumen fermentation
จำนวนหน้า m, 50 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2016
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management
โน้ต Thesis (Master of Science (Field of Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 35-39
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2016