ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Chanida Krongchai
ชื่อเรื่อง Application of multiple self-organizing maps for classification of soil samples from the North and Northeast of Thailand based on their physical and chemical properties = การประยุกต์มัลติเพิลเซล์ฟออร์กาไนซิงแมพส์สำหรับการจำแนกดินตัวอย่างจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
หัวเรื่อง Soils -- Classification;Soils -- Thailand, Northern;Soils -- Thailand, Northeastern
จำนวนหน้า xiv, 67 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2017
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 60-63
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2017