ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Chanachol Trirattanapradit
ชื่อเรื่อง Bone thickness at infrazygomatic crest sites in Thai growing unilateral cleft lip and palate patients with class III skeletal pattern using cone beam computed tomography = ความหนาของกระดูกบริเวณสันกระดูกโหนกแก้มส่วนใต้ในผู้ป่วยไทยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวซึ่งยังมีการเจริญเติบโตที่มีโครงขากรรไกรแบบที่ 3 จากการศึกษาโดยโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี
หัวเรื่อง Cone-Beam Computed Tomography -- Methods;Cleft lip;Cleft palate;Jaws
จำนวนหน้า q, 74 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2018
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Dentistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Dentistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 58-64
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2018