ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Jiraporn Punyoo
ชื่อเรื่อง Factors predicting psychological well-being among parents of a critically Ill child in pediatric intensive care unit = ปัจจัยทำนายความผาสุกทางใจของบิดามารดาของผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม
หัวเรื่อง Anxiety;Sick children;Pediatric nursing
จำนวนหน้า p, 161 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2017
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Nursing Science
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Nursing Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 87-109
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2017