ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nichcha Nitthikan
ชื่อเรื่อง Development of green robusta coffee bean (Coffea canephora) extract loaded in nanostructured lipid carriers with antioxidant activity and increasing skin permeation = การพัฒนาตำรับอนุภาคนาโนจากไขมันแข็งที่กักเก็บสารสกัดเมล็ดกาแฟ โรบัสต้าดิบที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและเพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง
หัวเรื่อง Plant extracts;Oxidation;Nanoparticles;Antioxidants;Coffee;Nanomedicine
จำนวนหน้า t, 90 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2018
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Cosmetic Science
โน้ต Thesis (Master of Science (Cosmetic Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 73-78
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2018