ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Duanghathai Pasanta
ชื่อเรื่อง Assessment of lipid in liver and serum of overweight persons by proton nuclear magnetic resonance spectroscopy technique = การประเมินระดับไขมันในตับและซีรัมของผู้ที่มีน้ำหนักเกินโดยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สเปกโตรสโคปี
หัวเรื่อง X-ray spectroscopy;Protons
จำนวนหน้า n, 44 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2018
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Medical Radiation Sciences
โน้ต Thesis (Master of Science (Medical Radiation Sciences)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 34-41
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2018