ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Counsell, Jessica
ชื่อเรื่อง Violence against women in Shan Migrant communities in Chiang Mai and the role of NGOs in support of Victims = ความรุนแรงต่อผู้หญิงในชุมชนแรงงานอพยพชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่และบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อ Jessica Counsell
หัวเรื่อง Women -- Violence against;Women -- Employment -- Chiang Mai
จำนวนหน้า m, 181 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2017
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Social Science
โน้ต Thesis (Master of Arts (Social Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 173-180
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2017