ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Jonas, Moritz Pramono
ชื่อเรื่อง Improving material control processes and MRP planning parameters in a motorcycle manufacturing company = การปรับปรุงกระบวนการควบคุมวัสดุและการวางแผนความต้องการวัสดุในบริษัทผลิตจักรยานยนต์ Jonas Moritz Pramono
หัวเรื่อง Process control;Inventory control;Manufacturing processes;Motor vechicle industry
จำนวนหน้า m, 147 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2016
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Logistics Engineering and Supply Chain Management
โน้ต Thesis (Master of Engineering (Logistics Engineering and Supply Chain Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 129-135
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2016