ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nattakan Supajaidee
ชื่อเรื่อง Lyapunov functions for a fractional order mutualism model = ฟังก์ชันเลียปูนอฟสำหรับแบบจำลองภาวะพึ่งพากันที่มีอันดับเชิงเศษส่วน
หัวเรื่อง Lyapunov functions;Differential equations;Fractions
จำนวนหน้า vi, 52 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2018
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Applied Mathematics
โน้ต Thesis (Master of Science (Applied Mathematics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 44-51
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2018