ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัชชาภรณ์ภัทร์ เพ่งพินิจ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการแก้ปัญหาหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรอาสาในตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting success in debt problem solving of volunteer farm households in San Sai Sub-district, Phrao District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง เกษตรกร -- พร้าว (เชียงใหม่);หนี้ -- พร้าว (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ญ, แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2560