ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sirinapa Nantapap
ชื่อเรื่อง Chemical constituents and biological activities of polyalthia evecta var. attopeuensis and polyalthia bullata = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นคำหอมและต้นหลังโก่ง
หัวเรื่อง Plant bioactive compounds;Bioactive compounds
จำนวนหน้า u, 165 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2016
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Chemistry)) -- Chiang Mai Universiy;Bibliography: p. 91-108
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2016