ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sutthipoj Sutthana
ชื่อเรื่อง Development of carrier transport layers for efficiency enhancement of ZnO Dye-sensitized solar cells = การพัฒนาชั้นขนส่งพาหะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงซิงก์ออกไซด์
หัวเรื่อง Dye-sensitized solar cells;Solar cells
จำนวนหน้า v, 116 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2016
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Field of Applied Physics
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Applied Physics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 93-102
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2016